Fattigdom får inte finnas på kartan, och därför må  varje
anspråk på fattigdom raskt avfärdas som en fräck lögn.

 

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–xx–xx–xx–xx–xx–x
–xx–xx––xx–xx–