Om vinterns lönematch slutar som den brukar får landets löntagare en ökning på 1,96 procent. Och den genomsnittliga verkstadsarbetaren får 490 kronor i löneökning.

Beräkningen bygger på de senaste två avtalsrörelserna då facken fått igenom 70 procent av sina lönekrav.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill inte gärna kommentera detta. Hans utgångspunkt är att den här förhandlingsomgången inte ska sluta som de senaste två avtalsrörelserna.

– Jag vill inte höra talas om att det skulle bli likadant i den här avtalsrörelsen. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, men det skulle väl vara farligt om utfallet hamnade på samma nivå för tredje gången. Det skulle innebära att vi alltid måste ta höjd för detta – och i framtiden ställa våra krav på ett annat vis.

Med hans argument kan vi alltså tänka oss att det med stor sannolikhet blir vad som helst annat än 70 procent av de ställda kraven.

I ännu tidigare avtalsrörelser har förhandlingsresultatet hamnat mellan 75 och 82 procent av kraven. Undantaget är 2007 års avtalsrörelse, som var särskilt framgångsrikt ur facklig synvinkel: Utfallet blev då 86 procent av kraven.

Om resultatet när vinterns avtalsrunda är avslutad mer liknar dessa tidigare avtalsrörelser lär procentpåslaget hamna mellan 2,1 och 2,3 procent och krontalsökningen för en verkstadsarbetare bli mellan 525 och 574 kronor. Och skulle facken lyckas lika bra som 2007 blir löneökningen lite drygt 2,4 procent vilket motsvarar 602 kronor för en verkstadsarbetare.

Förhandlingarna kommer att avgöra hur resultatet blir och LO:s Torbjörn Johansson konstaterar att många parametrar påverkar resultatet. Han nämner bland annat vad LO-förbunden orkar bära, vad medlemmarna tycker och är beredda att offra, arbetsgivarnas inställning, konjunkturen – och känslor.

 

Utmaning: Slå vår expert

Vinterns stora avtals­rörelse har startat.  På spel står lönerna för runt 2,6 miljoner anställda. LO har krävt höjningar på 2,8 procent.

Arbetets reporter, analytiker och avtals­expert Tommy Öberg gissar att lönerna landar på 2,05 procent. (Och om LO får igenom sina två märken blir detta en femhundring till alla med en månadslön under 25 000.)

Vad tror du? Gissa procenten på

arbetet.se/utmaningen

Vinn två trisslotter som kan höja dina inkomster rejält! Om flera gissar rätt drar vi vinnaren, livet är inte alltid rättvist.

FOTNOT: Tävlingen avgörs när industriparterna har slutit sina avtal vilket bör ske före den 1 april. Facit blir procenthöjningen i IF Metalls teknik­avtal, som är ett av dem som enligt traditionen styr övriga uppgörelser.