Sommaren 2009 klämdes en 26-årig man ihjäl i en maskin på sitt arbete i en kartongfabrik utanför Ronneby. På torsdagen höjde hovrätten det skadestånd som företaget och dess vd ska betala till offrets familj.

Företagets vd bestred ansvar men Blekinge tingsrätt dömde honom till villkorlig dom och 80 dagsböter för att ha åsidosatt sina skyldigheter för arbetsmiljön, vilket ledde till 26-åringens död. Tillsammans med företaget skulle han även betala 120 000 kronor i skadestånd till de anhöriga, en summa som hovrätten nu höjer till 150 000, varav 90 000 ska betalas av vd:n.

De allvarliga riskerna med rullmaskinen var välkända. Trots det saknades skriftliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

Hovrätten fastställde även att företaget ska betala två miljoner i företagsbot till staten.