Få kan ha undgått Centerns fascinerande förslag till nytt idéprogram.

I förslaget upprepas myten att Sverige hamnade på efterkälken när folk fick för hög välfärd, eller som det heter på alliansens språk, när den offentliga sektorn blev för stor.

Det vill Centern bringa ordning på genom att göra staten ”så liten som möjligt” och genom att låta höginkomsttagare betala mindre i skatt genom att ta bort progressiviteten i skattesystemet.

Detta ska kombineras med fri invandring. Och genom att samtidigt avskaffa diverse lagar på arbetsmarknadens område blir det fritt fram att anlita invandrare under vilka villkor som helst.

Rätten för alla barn till en grundläggande skolgång upphävs i Centerns framtidsvärld. I stället får föräldrarna ansvaret för att – efter plånbok får vi förmoda – ge sina barn den kunskap de behöver.

Sällan har så ultraliberala tankar saluförts i Sverige.

Den mest intressanta tanken är faktiskt den om månggifte där programmakarna ifrågasätter varför de som vill inrätta sitt familjeliv på ett annat sätt än i tvåsamhet inte ska få göra det.

Det är en berättigad fråga. Bland polyamorister behöver flera samtida relationer varken handla om förtryck eller underordning. Om en kvinna vill leva med två män och alla anser att det är höjden av lycka, varför ska de då inte få göra det?

Men denna tanke drunknar bland allt annat snömos i Centerns nya idéprogram.