Arbetsgivarna vill försämra byggavtalet och göra det mer individuellt, hävdar Byggnads efter att Sveriges Byggindustrier lämnat sina krav inför avtalsrörelsen.

Byggnads första kommentar till Sveriges Byggindustriers yrkanden är att ambitionen att förbättra arbetsmiljön är bra. Sveriges Byggindustrier vill inte bara fortsätta det arbete för säkrare arbetsplatser som pågår sedan flera år, utan förstärka det med 50 miljoner kronor om året, framför allt genom utbildning och attitydförändrande insatser.

Däremot ser facket med skepsis på kraven om mer lokal lönesättning och en minskad roll för Byggnads ombudsmän. ”Den gemensamma styrkan försvagas kraftigt till fördel för arbetsgivarna”, skriver Byggnads ledning på förbundets hemsida.

Sveriges Byggindustrier anser att det nuvarande ackordslönesystemet leder till orimligt mycket administrativt arbete och ständiga konflikter. Förutom kostsamma produktionsstörningar på arbetsplatser där löneöverenskommelser inte kan träffas skapar ackordet tidspress och hård stämning.

– Det aggressiva klimatet skrämmer bort unga medarbetare, i synnerhet kvinnor, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef i Sveriges Byggindustrier.

– Vi vill ta första steget mot månadslön. Att månadslön blir den huvudsakliga löneformen betyder inte att rörliga lönedelar inte kan finnas med. Men de ska bygga på verksamhetens resultat, inte på hur fort man sätter upp en gipsskiva eller monterar en vägg.

Sveriges Byggindustrier skriver i sina yrkanden att motpartens organisation borde bygga mer på lokala fackklubbar, mindre på centralt anställda ombudsmän. Mats Åkerlind inser att det är känsligt att arbetsgivaren lägger synpunkter på hur de anställda organiserar sig.

– Men vi tror att mer lokalt fackligt inflytande behövs. Att tala med ombudsmän som kommer in från sidan känns som en omväg, de har inte samma kunskap som de anställda i företagen.

Byggnads lämnade sina krav inför avtalsrörelsen 2013 i mitten av december. Tonvikten ligger vid bättre arbetsmiljö och ökad kontroll över floran av underentreprenörer på byggarbetsplatserna. I fråga om lön ställer sig Byggnads bakom LO:s samordnade krav – löneökningar med 2,8 procent för alla som tjänar över 25 000 kronor i månaden, och minst 700 kronor mer i månaden för dem som har lägre inkomst än så.