Även om trenden inte är entydig har flera opinionsundersökningar den senaste tiden visat på ökat stöd för Sverigedemokraterna.

Förändringarna är inte stora och så länge KD och C balanserar på fyraprocentsspärren är det omöjligt att spå någonting alls om valutgången 2014.

Ett scenario som framstår som extremt svårhanterligt för alliansen är om det efter valet 2014 bara finns tre högerpartier, M, FP och SD, kvar i riksdagen.

Men att Sverigedemokraterna har ökat borde få även Socialdemokraterna att tänka till, inte minst när det gäller (S) framtoning hos ”vanligt folk”, en term som sägs spegla gammal hederlig livsföring men som i verkligheten mest betecknar hur lätt eller svårt väljarna har att sätta sig in de olika partiernas åsikter.

Liksom andra invandrarfientliga högerpartier levererar SD en lätt bild, bilden av att alla problem kan lösas med minskad invandring. Övriga partier ser samhällsstruktur och ekonomi som betydligt mer komplicerade företeelser än så, vilket gör att de i sin komplexitet lätt kan beskyllas för att stå långt ifrån vanliga hederliga människors vardag.

Det är en typ av vulgärpropaganda som går hem lättare i kristider om etablerade partier inte är tydliga nog.

Det är därför extra viktigt att Socialdemokraterna börjar tala klarspråk i jobbfrågan likväl som i ideologiska frågor om alla människors lika värde.

Den socialdemokratiska skuggbudgeten är förvisso ett kraftfullt dokument för en verksam jobblinje.

Men i retoriken, det vill säga försäljningspratet runt budgeten, känns skräcken för att fjärma sig från medelklassväljarna ibland så stark att talet blir oklart och onödigt komplext.

Det ska det inte behöva vara. Att prata om solidaritet och ansvar och visa att det är till gagn för arbetstillfällen och välstånd handlar inte bara om ideologi, utan också om en krass verklighet, ifall partierna nu menar allvar med att gynna ”vanligt folk”.

Medan SD gärna får gå till val på dåvarande Högerpartiets arbetarfientliga krav på att avskaffa 1 maj, vilket SD nu har motionerat om,  bör Socialdemokraterna med faktaunderbyggd tydlighet prata om jobb, rimliga löner och människovärde.