Traditionellt fackligt lokalt arbete har inte varit framgångsrikt inom den hushållsnära tjänstesektorn. Men genom annonser på internet, frågor på Facebook, mejl och sms har Kommunal under hösten lyckats nå engagerade anställda.

Vad vill du förändra på ditt jobb? Så frågade Kommunal anställda inom sektorn hushållsnära tjänster, direkt via sms och mejl, men också i annonser på hemsidan och på Facebook.

I dag samlas den nybildade referensgruppen på kursgården Marholmen utanför Norrtälje.

– Vi fick världens respons, säger Ellinor Perlefelt som jobbar med avtalskommunikation på Kommunal.

De 13 platserna i referensgruppen fylldes snabbt. Ytterligare ett trettiotal hörde av sig och kom med synpunkter.

Tidigare har branschen setts som svår att organisera, inte minst för att arbetsplatsbesök kan vara svåra att arrangera, när de anställda jobbar i privata hem.

”Kommunal söker dig som jobbar med hushållsnära tjänster (rut)” löd annonsens rubrik. För att nå fler skrevs annonsen på fyra språk.

Har det blivit en ny yrkesgrupp, ”hushållsnära arbetare”? Eller handlar det om städare?

– Det vill vi att referensgruppen ska berätta för oss. Vi har förstått att det kan vara lite varierande arbetsuppgifter. Men är det övervägande städning, eller barnpassning, eller vad gör de? frågar sig Ellinor Perlefelt.

Tanken är att gruppen ska få utbildning i avtalsfrågor, men framför allt prata om sin arbetsvardag med kolleger från andra delar av landet och gemensamt komma fram till de viktigaste frågorna att driva i kommande avtalsrörelse.

– Vi har inte frågat efter personer som är kunniga i fackliga frågor. Det viktiga är att de kan beskriva sin vardag, säger Ellinor Perlefelt.

Kanske mynnar det i förlängningen ut i ett mer traditionellt avtalsråd. Kommunal har två avtal för hushållsnära tjänster, med KFO och Almega tjänsteförbunden. De löper båda ut den 31 augusti 2013.