18,5 miljoner människor är arbetslösa i EU:s euroländer.  146 000 personer fler än i augusti.

Arbetslösheten i euroländerna steg till 11,6 procent i september, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med augusti, uppger Eurostat.

Skillnaderna mellan länderna är stora. Störst andel arbetslösa finns i Spanien, där 25,8 procent av arbetskraften saknade jobb i september. Bland unga spanjorer, under 25 år, var arbetslösheten hisnande 54,2 procent.

Den lägsta arbetslösheten finns i Österrike, 4,4 procent, följt av Tyskland, 5,4 procent.

I hela EU var arbetslösheten 10,6 procent, vilket är en oförändrad nivå.