Ungdomar har inte i fas 3 att göra. Det var utgångspunkten när Arbetsförmedlingen införde nolltolerans i vintras. Sedan dess har antalet ungdomar i fas 3 ökat.

– Det är beklagligt, men det som är ändå är glädjande är att utflödet av ungdomar har ökat. Av dem har merparten gått till jobb, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.

I september var 392 ungdomar under 25 år inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Det är 140 fler än i januari. Det här är de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden. De har gått arbetslösa i åtminstone tre och ett halvt år.

Det finns redan en jobbgaranti för unga. Den träder in när ungdomarna har gått arbetslösa i tre månader och varar i 15 månader. De som är kvar efter sammanlagt 18 månader hamnar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Drygt 12 300 unga under 25 år var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i september. Det är en minskning med 1 500 sedan april. Fram till dess hade antalet ökat månad för månad. Därmed kommer också antalet ungdomar som skrivs in i fas 3 att öka under det närmaste året.

Men nu ökar också antalet unga som lämnar fas 3.

– Vi följer siffrorna kontinuerligt. Det här är ett högprioriterat område, säger Clas Olsson.

136 ungdomar skrevs in i fas 3 i september. 65 unga gick vidare från fas 3. Två tredjedelar av dem fick jobb med eller utan stöd.

I vintras fick Arbetsförmedlingen ett nytt redskap, förstärkt anställningsstöd, för att hjälpa dem som har gått arbetslösa längst. En arbetsgivare kan få 85 procent av lönen, högst 890 kronor om dagen, i bidrag plus ytterligare en femtiolapp om dagen för handledning.

– Det är ett viktigt redskap för att få ungdomar i arbete. Den andra förklaringen är att förmedlarna lägger mer tid på att hjälpa dem. Det förbättrar ungdomarnas chanser att komma i jobb, berättar Clas Olsson.

Sedan drygt ett halvår satsar Arbetsförmedlingen på tidiga insatser för att förhindra att ungdomar och vuxna blir långtidsarbetslösa. Regeringen har beviljat pengar till fler arbetsförmedlare. Dessutom har förmedlarna börjat använda att nytt bedömningsverktyg som ska hjälpa dem att hitta folk i riskzonen.

De ska få hjälp från första dagen. Förhoppningen är att det ska minska antalet långtidsarbetslösa på sikt.