Elektrikerförbundet har inte rätt att få kontrollavgift för dem som inte är med i facket. Det betyder att Europakonventionen sätter kollektivavtalet ur spel.

Arbetsdomstolen har enhälligt kommit fram till att arbetsgivare inte är skyldiga att dra kontrollavgifter från fackligt oorganiserades lön för att facket ska kunna finansiera sin lönekontroll.

– Aldrig kunde jag drömma om att det var ett brott mot mänskliga rättigheter att kontrollera anställdas löner. Vi har inte haft en enda oorganiserad som klagat, säger Ronny Wenngren, avtalssekreterare hos Elektrikerförbundet.

Det var facket som stämde fyra installationsföretag till Arbetsdomstolen sedan de slutat att dra avgiften för de oorganiserade. Facket lutar sig mot inkasseringsavtalet som innebär att en arbetsgivare på installationsområdet ska göra avdrag med 0,5 procent av lönen för alla anställda och betala in kontrollavgiften till facket.

Till skillnad från facket är arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen (EIO) nöjda med domen.

– Det är en historisk dom. Med den försvinner ett gammalt system som flera fack använt för att finansiera sin verksamhet. Det går inte längre att ta ut en avgift från dem som inte är med i facket med ackordskontroll som förevändning, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef hos EIO.

Hon säger att arbetsgivarna har haft tre argument. Det är att systemet inte varit transparent, eftersom facket inte har redovisat hur pengarna använts. Dessutom att avgiften har varit oproportionellt hög och att den i sig är en kränkning av de oorganiserades negativa föreningsrätt – att de valt att stå utanför facket.

I sin dom tar Arbetsdomstolen avstamp i artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen och kommer fram till att kontrollavgiften berövar dem som inte är med i facket deras egendom. AD anser också att avgiften inte står i rimlig proportion till ingreppet.

Fackets Ronny Wenngren suckar:

– Vart är samhället på väg när kontroll av löner är fel samtidigt som andra kan sno åt sig ohemula vinster och behandla gamla människor illa,

Han säger att Elektrikerförbundet även i fortsättningen ska försöka kontrollera lönerna och att facket ska diskutera frågan med arbetsgivarna. Åsa Kjellberg Kahn har i dag inget svar på hur kontrollen av de oorganiserades ackordslöner ska gå till, men hon är beredd att diskutera med facket.

Domen var enhällig. Det betyder att två fackliga företrädare också står bakom den.

I domstolens beslut ingår också att facket ska betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 4,8 miljoner kronor.