… är en kombination av grov pengatvätt och bondfångeri. Dubbla inflöden av vinster från privatiserad gemensam egendom och hopgnetade småspararslantar pumpar upp kurserna, varefter överskottet vid lämpligt tillfälle plockas ut ur systemet och lagras nån annanstans, framför allt i fast egendom. På så vis tar några få starka aktörer gradvis över världen, och till deras makt hör även att de tar över bilden av hur världen ser ut. Vill vi göra ideologiskt motstånd och lägga fram alternativa tolkningar måste vi därför hålla ihop – inte minst för att försvara alla andra mer bestående värden än dem som framkommer i ett årsbokslut.