Riksdagsledamöternas löner höjs med 1 300 kronor i månaden. Det betyder att deras lönelyft är något lägre än industrinormen – och lägre än påslagen som ministrarna fått tidigare i år.

– Vår grundfilosofi är att vi beaktar på löneförändringarna enligt avtal på arbetsmarknaden. Därefter fattar vi beslut inom ramen för löneutvecklingen i samhället och det handlar inte om någon absolut efterföljd utan vi lägger oss på en lämplig nivå, säger Johan Hirschfeldt, ordförande för riksdagens arvodesnämnd.

Riksdagens ledamöter får från den 1 november en ersättning på 58 300 kronor i månaden. Årets löneökning motsvarar en höjning med 2,3 procent.

Ett påslag med 2,6 procent har blivit den norm som övriga arbetsmarknaden har rättat sig efter sedan parterna inom industrin kommit överens om just det lönepåslaget under 2012.

I somras fick regeringens ministrar sina nya löner.

Statsministern fick ett påslag på 2,8 procent och det innebär att hans lön ökade med 4 000 kronor till 148 000 kronor i månaden. De övriga statsråden fick nöja sig med 2,6 procent och en ökning med 3 000 kronor, vilket ger dem en månadslön på 118 000 kronor.