Regeringens utredning om försämringar i las är nu klar, utan större förändringar jämfört med de ursprungliga tankarna.

Det ska därmed bli billigare att avskeda folk utan giltigt skäl, arbetsgivare ska inte behöva betala någon lön under den tid avskedet prövas och de ska inte heller behöva leta efter möjligheter till omplacering, om förslagen går igenom.

Det intressanta är att syftet med förändringarna, som enligt regeringen ska vara att få arbetsgivare att anställa fler, inte underbyggs i utredningen.

Utredningen förutsätter till exempel att en arbetsgivare faller i stora grubblerier vid varje nyanställning på grund av svåra tankar om det skadestånd som kan bli följden om arbetsgivaren någon gång i framtiden får lust att sparka den anställde utan att ha sakliga skäl.

Troligare är att om ett företag måste nyanställa för att hålla produktionen i gång så nyanställer man.

Att sänka skadeståndet för uppsägning utan saklig grund får därmed endast följden att anställningen blir mer osäker. Styrkeförhållandena mellan parterna rubbas till arbetstagarnas nackdel.

När syftet att skapa jobb inte underbyggs känns skriften som ett politiskt beställningsverk som arbetsmarknadsminister Hillevi Engström helst borde slänga i papperskorgen.