Beslutet att rensa ut Tintinalbum från Kulturhusets bibliotek Tiotretton för att de är rasistiska kan i förstone tyckas logiskt.

Här finns passusar och bilder som knappast kan ses som rumsrena i dagens debatt.

Men innebär det att allt ska rensas ut från våra bibliotek som uppvisar historiskt tvivelaktiga och ”felaktiga” tankegångar?

I historien finns otaliga exempel på vämjeliga tankegångar i litteratur, många betydligt värre än de som kommer fram i Tintin.

Var ska vi dra gränsen för när ett verk får brännas på bokbål eller rensas ut från hyllorna på våra bibliotek?

Efter fem år? Tio år. Efter ett krig? Eller två krig?

Ska det utgå ett påbud i Sverige om att också riva ut sidor ur bibeln, toran och koranen och andra religiösa skrifter också? Många av dem innehåller ju mycket klara fördömanden över andra grupper av människor.

Och kommer vi så småningom att finna oss mata bokbål med alla mer eller mindre rasistiska skriverier om lata greker i krisens spår?

Och vem ska ha denna makt att förklara vad som är tillåtet att bevara och vad som ska brännas?

Att en ansvarig på Sveriges största Kulturhus ser sig själv som den utvalde övercensorn är oroväckande.

Vad kommer han att brännmärka härnäst?