… med tvivelaktigt politiskt innehåll, så som Kulturhuset i Stockholm har gjort med alla Tintinalbum på sin ungdomsavdelning, är fel väg att gå om man verkligen vill problematisera att de västerländska samhällena, inklusive vårt, bär på ett tungt rasistiskt och kolonialistiskt arv – om man vill bearbeta den traditionen och göra den tydlig. Det är som att tala om för barnen att de är dumma i huvet och inte begriper sig på såna där komplicerade grejer som hur samhället fungerar. Och det blottar en väldigt tvivelaktig tanke om att rasism uppstår vid kontakt med farliga ideologiska substanser och därför bör bekämpas ungefär som knark.

Fakta i målet

En Tintinkännare ger en katalog med exempel på hans aktiva antirasism.