Svea hovrätt ska nu ta ställning till om det var skolledningens oförmåga att sköta sitt arbetsmiljöansvar som ledde till att en åttaårig pojke dödades av ett handbollsmål. Eller om det var barnskötarens oaktsamhet som orsakade dödsfallet.

Fem rättegångsdagar är slut och i går, tisdag, höll barnsskötarens försvarare, åklagaren och advokaten som företräder den avlidne pojkens familj sina slutanföranden.

Det var i början av 2009 som en åttaårig pojke dog då han fick ett handbollsmål över sig i en gymnastiksal på Sundbyskolan i Spånga i norra Stockholm.

Det är bara en barnskötare som dömts för detta. Tingsrätten kom fram till att barnskötaren vållat pojkens död och ska betala 50 dagsböter på 200 kronor. Med hjälp av Kommunal och LO-TCO Rättsskydd har barnskötaren överklagat domen.

De tre juristerna i hovrätten är åtminstone ense om att skolledningens hantering av arbetsmiljön varit bristfällig. Frågan blir då vilka konsekvenserna blir av detta.

Åklagaren Gunnar Jonasson beskriver barnskötaren som barnens sista utpost när det gäller skydd mot faror. Att arbetsgivaren inte skött sitt arbetsmiljöansvar förringar inte barnskötarens ansvar, sa åklagaren, och tillade att någon annan slutsats skulle vara mycket farlig.

– Barnskötaren bryter uppenbart och flagrant mot sitt tillsynsansvar. Det är uppenbart att målen är farliga. Det räcker med att titta på dem, sa åklagaren.

Och han sa att det skulle vara ett förskräckligt och skrämmande resonemang om skolans personal utgår ifrån att redskapen i gymnastiksalen är ofarliga.

Åklagare Gunnar Jonasson vill skärpa tingsrättens dom och ha ett högre och kännbart bötesstraff.

– Det är viktigt att samhället markerar. Tillsynsansvaret gäller hög som låg. Oaktsamhet ursäktas inte av arbetsgivarens brister.

Advokat Anton Strand företräder den avlidne åttaåringens föräldrar och hans bror. De har förlorat sin son och sin bror. Advokaten sa att familjen drabbats hårt under lång tid och begär att barnskötaren ska betala ett skadestånd på 50 000 kronor till var och en i åttaåringens familj.

– Hovrätten behöver skicka en tydlig signal till personal i skolor och på fritidshem. Barn ska vara trygga, sa Anton Strand.

Barnskötarens försvare Bo Villner från LO-TCO Rättsskydd resonerar på ett annat sätt. Skolans ledning har brutit mot arbetsmiljölagen, som innebär att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att det inte är farligt på en arbetsplats eller i skola och informera om riskerna. Åttaåringen hade aldrig råkat ut för dödsolyckan om rektorn och biträdande rektor gjort sitt. Det hade varit tillräckligt om de sett till att målet varit fastlåst på väggen.

– Skolan skaffade ett farligt redskap utan att informera personalen. Skolan är skyldig att göra en riskbedömning och det har skolan haft två år på sig att göra. Det har inte skolledningen gjort och inte heller har ledningen förstått att målet utgör en olycksrisk, sa Bo Villner.

Och om inte skolan förstått faran på två år så kunde barnsskötaren inte avgöra att det var farligt vid sitt första besök i gymnastiksalen, fortsatte han sitt resonemang.

Bo Villner underkänner tingsrättens dom mot barnskötaren för att dom inte tar hänsyn till arbetsmiljölagen, som lägger ett mycket stor ansvar på arbetsgivaren som styr verksamheten och bestämmer på arbetsplatsen medan barnskötaren försökte göra det jobb han anmodades att göra. På Sundbyskolan hade ledningen inte följt en enda regel  i arbetsmiljölagen.

Han sa att rättegången visat att rektorn inte hade tid med arbetsmiljön, biträdande rektorn informerade inte om målen. Och ingen av dem reagerade på att gymnastiklärarna flera gånger påpekade att målen var farligt.

– Barnskötaren måste kunna utgå från att arbetsgivaren följer lagen.

Bo Villner sa att tingsrättens dom står i konflikt med arbetsmiljölagen. Barnskötaren skulle själv ha gjort riskbedömning och annat som egentligen är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.

– Lagen lägger ansvaret högst upp där inflytandet finns. Trots allvarlig oaktsamhet i ledningen så är det den som är längst ner som fått bära ansvaret i det här fallet. Om barnskötaren nu inte frikänns så får arbetsmiljöintresset backa ordentligt, sa Bo Villner.

Han tog också upp att barnskötaren hängts ut och förflyttats till ett annat jobb medan ledningen, som uppenbarligen brutit mot arbetsmiljölagen, behandlats välvilligt och fått gör karriär.

Rättegången avslutades med ett inlägg från barnskötaren där han förklarade att han tagit illa vid sig av att utmålas som en slarver och som att han orsakat en dödsolycka. Han sa att tvärtemot denna bild varit mycket mån om barnens säkerhet och kämpat för den. Och det ser barnen också. Över hundra barn på Sundbyskolan vill vara hans vän på Facebook, berättade han.

Domstolen tar tre veckor på sig att besluta. Domen meddelas 9 oktober.