Foto: Anders Wiklund

Ett förbud mot vinster i välfärden fattades i går. Men det klubbades inte av den vanliga folkvalda riksdagen – utan som en manifestation av en gaturiksdag.

Dagen innan riksdagen öppnade för säsongen samlades en folkets gaturiksdag på Mynttorget i Stockholm. Första och enda beslutet handlade om vinster och välfärd.

Gaturiksdagen iscensatte helt enkelt en debatt och fattade ett beslut om förbud mot vinster i företag som med offentlig finansiering driver skolor, barnomsorg och vård eller post och kollektivtrafik. Gatans parlament antog en gatans lag.

– Jaa, säger Göran Gustavsson som var med och organiserade riksdagen, det har gått lite slentrian i demonstrationer så vi tog i stället – lite symboliskt – makten i egna händer.

– Vi gjorde det eftersom våra folkvalda inte har samma åsikt i den här frågan som den folket har visat i opinionsundersökningar, säger Sanna Tefke, kommunalare som just nu går LO:s utbildning för skolinformatörer.

– Jag jobbar i den privatiserade hemtjänsten, berättar hon, och möts av den här verkligheten varje dag.

Bland arrangörerna fanns också flera Seko- och Kommunalklubbar och –sektioner samt representanter från Lärarförbundet.