Kunskap: ingenting annat än knepiga utslagningsfrågor;
målet för skolan ju är att skapa ojämlikhet.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–x–xx–xx–xx–xx–x
–xx–x––xx–xx–

Läs fler epigram under Motord!