För andra dagen i rad kommer siffror som visar att arbetslösheten ökar. I går var det Arbetsförmedlingen och i dag är det SCB (Statistiska centralbyrån) som redovisar läget på arbetsmarknaden i augusti.

Enligt SCB ökade arbetslösheten med 30 000 på ett år. Ökningen är statistiskt säkerställd. 366 000 var arbetslösa i augusti, 202 000 män och 164 000 kvinnor. På ett år har arbetslösheten ökat från 6,6 till 7,2 procent.

Antalet sysselsatta ligger i stort sett stilla. SCB redovisar en ökning på 17 000 på ett år, men den är inte statistiskt säkerställd.

Däremot ökade antalet fast anställda med 42 000 på ett år samtidigt som antalet tillfälligt minskade. Det behöver inte betyda att folk har blivit tryggare på jobbet. Förklaringen kan vara att fler har fått fasta jobb i bemanningsföretag.

139 000 ungdomar under 25 år var arbetslösa i augusti. Framför allt är det bland över 20 år som arbetslösheten ökar. Det kan vara ett förebud om att sämre tider väntar runt hörnet. Ungdomar drabbas först när konjunkturen vänder.

Det krävs nästan en halv miljon nya jobb för att uppnå sysselsättning åt alla som vill ha jobb.