Banden måste knytas hårdare mellan länderna i Europa som är på väg i en federal riktning.

– Vi behöver en bättre verktygslåda.

Det sa i dag EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso under sitt tal som till stor del kom att handla om vilka förändringar EU måste göra för att kunna hantera den ekonomiska, social och politiska kris som unionen befinner sig i.

Att krisen uppkommit beror, enligt honom, på en oansvarig finansmarknad samt att Europa inte har klarat av att fatta nödvändiga politiska beslut.

Vid flera tillfällen återkom han till vikten av det överstatliga samarbetet fördjupas. 
Enligt Barroso har det gång på gång visat sig att Europa inte effektivt klarat av att sätta dagordningen för den ekonomiska utvecklingen som istället har styrts av de globala finansmarknaderna.

Ett förslag om en gemensam Skatte- och bankunionen, där ECB, istället för nationalstaterna ska övervaka ge tillstånd till finansiella aktörer är, är enligt honom en lösning. En annan är införandet av en skatt på finansiella transaktioner och en starkare finanspolitisk samordning.

– Vi kan inte fortsätta att läsa europeiska problem med nationella lösningar, sa han och berättade att det under hösten kommer att läggas konkreta förslag om hur en samordning ska gå till.
Kommissionen flaggade även för att det behövs förändringar av det politiska systemet. 
I dag lägger EU ett förslag om att stärka rollen pan-europeiska partier som verkar i EU-parlamentet.

Enligt Barroso kommer det också att behöva göras en rad förändringar i EU:s fördrag, vilket kan sägas vara unionens grundlag.

Han förhoppning var att det blir en debatt om vilka fördragsförändringar som ska genomföras nästa gång det hålls val till EU-parlamentet, juni 2014.