Vårdförbundet riktar svidande kritik mot hovrättens friande dom i tbc-målet. »Rätten ser inte tbc-smittan som en riktig arbetsskada. Hade det rört sig om ett skadat lillfinger skulle vi ha fått en annan dom«, säger Pia Arndorff, vice förbundsordförande.

Hovrätten kom fram till samma slutsats som tingsrätten: Det var inte chefens fel att en sjuksköterska blev smittad med tbc sedan hon återanvänt andningsskydd avsedda för engångsbruk vid Kristianstad lasarett.

Hovrätten konstaterar, liksom tidigare tingsrätten, att det är ställt utom allt tvivel att sköterskan smittades i sitt jobb. Men till skillnad från tingsrätten anser inte hovrätten att det är bevisat att det var andningsskyddet som orsakade smittan. Därmed kan chefen inte dömas för vållande till sjukdom.

Återanvändningen av engångsskyddet kan vara en förklaring till att sköterskan smittades, men inte den enda. Det finns fler förklaringar, som är lika sannolika, resonerar domstolen.

Exempelvis kan hon ha smittats av luftburna bakterier som funnits i luftslussen utanför patientens rum eller där personalen tar på sig skyddsutrustningen.

– Det är ett jättekonstigt sätt att resonera på, säger Pia Arndorff, eftersom sköterskan fortfarande är smittad på arbetsplatsen. Rätten tar inte hennes arbetsskada på allvar helt enkelt.

Dessutom konstaterar hovrätten att engångsskydden är gjorda för att kunna bäras under en hel arbetsdag och att ett liknande fall aldrig tidigare inträffat inom svensk sjukvård.

Hovrätten ser därmed ingen anledning att gå in på vilket ansvar chefen haft enligt arbetsmiljölagen när det gäller att bedöma och åtgärda riskerna för tbc-smitta.

– Rättens budskap till alla som jobbar nära patienter är att arbetsgivaren kan kringgå allting, alla krav som arbetsmiljölagen ställer på riskbedömning, även om konsekvensen blir att man som i det här fallet får en smitta som man sedan får bära resten av sitt liv.

Sjuksköterskan blev alltså smittad med tuberkulos av en patient på sin arbetsplats när hon återanvände ett engångsskydd. Arbetsmiljöbrott, hävdade åklagaren, eftersom sjukhuset inte gjort någon riskbedömning. Men det ansåg inte tingsrätten som friade arbetsgivaren.

Det råder inget tvivel om att sköterskan smittats av patienten och att orsaken varit det återanvända andningsskyddet, slog tingsrätten fast. Tingsrätten konstaterade vidare att verksamhetschefen, som var ansvarig för arbetsmiljön på kliniken, inte gjort en så detaljerad analys av smittoriskerna som Arbetsmiljöverkets regler kräver.

Men, underströk tingsrätten, även om han hade gjort det är det ”inte i hög grad sannolikt” att han skulle infört ett förbud mot återanvändning. Rutinerna har varierat på landets sjukhus, det har inte funnits en etablerad praxis och det har inte heller inträffat något olycksfall någonstans i Sverige som skulle få chefen att komma fram till den slutsatsen, resonerade rätten.

Fakta

Tuberkulos - TBC

Tbc är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen men ovanlig i Sverige. Den påverkar främst lungorna, men även andra kroppsorgan. Smitta från lungtuberkulos sprids genom luften från människa till människa.  (TT)