PTK och Svenskt Näringsliv ska nu förhandla om ändrade turordningsregler och förändringar av omställningsavtalet. Förhandlingarna börjar i mitten av nästa vecka.

Arbetsgivarna vill se till att företagen får behålla det kunnande man anser sig behöva vid en uppsägning medan facket vill att omställningsstödet även ska omfatta visstidsanställda och dem som sägs upp på grund av ohälsa.

– Kraven på att kunna säkra företagens kompetensbehov vid omställning av verksamheten ökar hela tiden. Parterna måste på ett bättre sätt än nu bidra till att detta blir möjligt., säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

För nästan ett år sedan presenterade tjänstemännens PTK och Svenskt Näringsliv en gemensam avsiktsförklaring när det gäller turordningsregler och omställningsstöd. Parterna har som förberedelse för förhandlingarna utrett turordningsreglernas faktiska konsekvenser samt de andra delarna som ingår i förhandlingarna.

LO har haft liknande diskussioner med Svenskt Näringsliv, men har inte kommit lika långt. Arbetsgivarna och LO håller fortfarande på med utredningsarbete om omställning, rehabilitering, kompetensutveckling och turordningsregler. Och detta är en slags fortsättning på LO:s förhandlingar med arbetsgivarna om förändringar av de avtalade försäkringarna.

Tanken är att LO och Svenskt Näringsliv ska vara klara med sina utredningar i slutet på september och då ska parterna bestämma sig om det ska bli några förhandlingar.

LO och PTK talar om turordningsreglerna på olika vis. När avsiktsförklaringen presenterades förra året sa Unionens och PTK:s ordförande Cecilia Fahlberg:

– Det är en falsk trygghet att luta sig tillbaka på sina anställningsår. Tryggheten finns i kompetensen.

Och hon sa då att anställningstiden i praktiken inte har någon relevans vid uppsägning av tjänstemän.

LO:s dåvarande avtalssekreterare Per Bardh sa i samma veva att LO inte har tänkt gå med på några förändringar av dagens turordningsregler.

Förhoppningen är att förhandlingarna, som nu startar mellan PTK och Svenskt Näringsliv, ska vara klara före avtalsförhandlingarna 2013.