Problemdrickande är mycket vanligare bland krogpersonal än i normalbefolkningen, visar en studie vid Stockholms universitet som publiceras i Scandinavian Journal of Public Health.

Resultaten visar att 60 procent av de 600 kroganställda som medverkade i studien låg över nivån för ”riskkonsumtion”. Bland kvinnor under 30 år var siffran 82 procent.

– I hela befolkningen är motsvarande siffra 15 procent, säger professor Thor Norström, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Men de alkoholrelaterade problemen var inte begränsade till en mindre grupp med extrema alkoholvanor, som man kanske skulle kunna tro. Tvärtom. Majoriteten av problemen återfanns i stället hos de övriga 90 procenten.

Detta innebär i sin tur att så kallade måttlighetskonsumenter som grupp betraktad orsakar fler alkoholrelaterade skador – exempelvis våld, olyckor, minnesluckor – än de som dricker mest.

– Slutsatsen blir att kroganställda är en riskgrupp när det gäller drickande men att förebyggande insatser bör inriktas mot hela denna grupp och inte mot en avgränsad undergrupp med extremt drickande, förklarar Thor Norström.

Resultaten bygger på skriftliga svar från kroganställda i samband med kurser om ansvarsfull alkoholservering som bedrevs av ”Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem” under 2009. Studien bestod av tio frågor som mäter storkonsumtion av alkohol samt i vilken grad man upplevt problem på grund av sitt drickande.