Arbetsskadeförsäkringen har allvarliga brister. Mäns och kvinnors skador bedöms olika. Försäkringen måste bli mer rättssäker och jämställd för att bidra till bättre arbetsmiljöer, skriver Arbetsskadekommissionen på SvD:s Brännpunkt.

Enligt kommissionen, som i dag lägger förslag till förbättringar, har arbetsgivarna svaga ekonomiska incitament att investera i arbetsmiljö samt att tio procent av arbetstagarna står utanför kollektivavtalat arbetsskadeskydd.

Som exempel på ett svårtolkat och ofta omtvistat område när det gäller olycksfall i arbetet tar kommissionen upp tunga lyft i vården. De betraktas sällan som olycksfall. Patientlyften är ”planerade” om inte personen snubblar, halkar, ett lyftbälte går av eller liknande. Samtidigt är det vanligt att patienlyft innehåller oplanerade inslag. En patient kan till exempel plötsligt göra oväntade rörelser eller vägra samarbeta. Att lyfta och böra en annan människa är något helt annat än att lyfta ett föremål.

Att skador i samband med patientlyft oftast inte betraktas som olycksfall i arbetet gör att arbetstagare inom vården har sämre möjligheter att få besvär i samband med arbetet godkända som arbetsskada.

Arbetsskadekommissionen vill också utvidga arbetsskadeförsäkringen till att omfatta barn som under fosterstadiet påverkats negativt av föräldrars arbete.

När det gäller mobbning och trakasserier på arbetsplatsen anser kommissionen att man bör se över regelverket men att frågan är så komplex att den bör utredas vidare.