Anpassa arbetsmiljölagen till moderna företag och fokusera på psykosociala frågor, manar Almegas vd. Lagen fungerar utmärkt även för dagens tjänsteföretag, svarar LO – frågan är snarare hur man får arbetsgivarna att följa den.