Barn som leker affär och kalas med statliga pengar:
myndigheterna tycks tävla i omyndighet.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):
–x–xx–x–x–xx–x
–x–xx––xx–xx–