Nu är Lars Lindgren kongressvald till ordförande i Transport, ett uppdrag som han har haft i tre och ett halvt år.

De övriga två i Transports högsta ledning, verkställande utskottet, är Tommy Wreeth och den nyvalde förbundssekreteraren Markus Pettersson.

Transports kongress öppnades i Örebro på lördagen. Ett av de första besluten var att minska verkställande utskottet från fyra till tre ledamöter.

Markus Pettersson är 33 år och jobbar som utredare på Transports förbundskontor sedan sju år tillbaka. Han valdes i en sluten omröstning med 136 röster mot 105 för den andra kandidaten, Lars Mikaelsson, 46, ombudsman i Sundsvall.

Lars Lindgren och Tommy Wreeth sitter kvar i verkställande utskottet. Tommy Wreeth byter uppdrag från förste vice ordförande till förbundskassör.

Martin Viredius och Sten-Ove Niklasson lämnar verkställande utskottet. Båda går i pension.

Fler kongressbeslut:

• Transport ska utesluta aktiva sverigedemokrater. En stor på majoritet på kongressen röstade ja till att den politiken ska fortsätta. Kongressen beslöt också att Transport ska intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och rasism.

• Transport ska arbeta för ett förbud mot att ersätta uppsagda med inhyrd personal från bemanningsföretag. Förbundet ska också verka för begränsningar av hur många som får hyras in och en ny lag som drar upp tydligare gränser för bemanningsföretag.

• Transport ska inte verka för ett svenskt utträde ur EU. Två motioner avslogs – men drygt en tredjedel av ombuden röstade för. Däremot beslöt kongressen att Transport ska kräva ett socialt protokoll i EU-fördraget som talar om att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige.

• Transport ska arbeta för att fler kommuner ställer krav på schysta villkor för personalen vid upphandlingar. Förebilden är Vita Jobb-modellen som införs i Malmö i höst.

Vita Jobb är en modell för upphandlingar som har arbetats fram av Kurt Junesjö, expert på arbetsrätt, Stockholms stads jurister och LO-förbunden Byggnads, Transport, Fastighets, Målarna, Elektrikerna och Kommunal. Modellen testades 2006 av den dåvarande rödgröna majoriteten i Stockholm, men avskaffades när alliansen togs över samma höst. Nu tar Malmö vid där Stockholm slutade.

Transport ska jobba för att modellen även sprids till landstingen och staten.

Senast Transport hade kongress var 2007. Då valdes Per Winberg till ordförande. Han avgick året därpå. Förbundsrådet valde Lars Lindgren till ny ordförande i mars 2009.

Transports kongress avslutas på torsdag.