Det är sällan man får tillfälle att försvara en moderat postering gentemot en borgerlig ledarsida.

I dag är det inte bara möjligt utan också nödvändigt.

I Dagens Nyheter går nämligen ledarsidans Hanne Kjöller till angrepp mot stockholmsmoderaten Sten Nordins löfte om nattöppen barnomsorg.

Två av de argument som Hanne Kjöller använder mot förslaget är häpnadsväckande ålderdomliga och andas en fläkt av ett svunnet 1950-tal, både i synen på ekonomisk tillväxt och i synen på kvinnors arbete.

Det första är inställningen att om det finns personer som har behov av barnomsorg nattetid kan de be grannar, vänner eller släktingar om hjälp.

Det andra är när hon skriver att Moderaterna lovar en utbyggd barnomsorg utan att tala om var de vill spara för att få ihop de pengar som då behövs.

Båda dessa argument vittnar om en mycket förlegad syn på kvinnors arbete (ja, det är oftast kvinnor det handlar om).

I många länder i vår omedelbara närhet är denna syn visserligen alltjämt förhärskande. Både Tyskland och Nederländerna är stater där grannar, släktingar, främst mormor eller farmor, i stor utsträckning tar hand om barnen om nu båda föräldrarna nödvändigtvis ska jobba.

Ett annat vanligt sätt att lösa det hela på är att mamman, sällan pappan, stannar hemma eller jobbar deltid.

Mot detta kan ställas utvecklingen i Sverige, som med sin utbyggda barnomsorg har betydligt fler kvinnor i arbetade timmar.

Och att få fler i arbete som kan hjälpa till att jobba ihop vår välfärd, borde inte det vara den arbetslinje som alliansens ledarskribenter skulle försvara?

Till skillnad från oppositionens definition på arbetslinjen existerar denna linje hos borgerliga ledarskribenter tydligen mest på det teoretiska planet, när de vill försvara att a-kassan ska sänkas, eller att sjuka måste utförsäkras.

Men när det gäller att utöka barnomsorgen – något som verkligen har ett direkt och omedelbart samband med människors möjlighet att arbeta – då gäller tydligen inte arbetslinjen.

Och ja, en utbyggd barnomsorg kostar skattepengar. Det är därför det är så viktigt att det snart införs en lag om att kommuner måste tillhandahålla barnomsorg även på obekväm arbetstid. Kommunerna ser annars oftast snävt på den egna budgeten för det innevarande året.

Men en utbyggd barnomsorg skapar också nya skattepengar och tillväxt i ett längre perspektiv, både för kommunerna och för samhället i stort, i och med att både parföräldrar och ensamstående kan utöka sitt arbete.

DN:s avoga inställning till nattis har helt enkelt ingen ekonomisk bäring. Den är endast en moralisk fläkt av ett svunnet Sverige där ingen skilde sig och där mödrarnas plats var i hemmen.