Förhandlingarna om ett nytt avtal för 40 000 anställda i privata vårdbolag är i gång igen. Kommunal och Vårdföretagarna började förhandla på nytt i tisdags. Det nuvarande avtalet löper ut nästa fredag, den 31 augusti. Då är Kommunals avtalsdelegation inkallad.

– Båda parter har förhoppningen att ett nytt avtal ska vara klart tills dess, säger Liza di Paolo Sandberg, ombudsman på Kommunal.

Avtalet gäller anställda inom vård, äldreomsorg och omsorg. Bland de stora arbetsgivarna återfinns Attendo och Carema.

Det stora avtalet för 350 000 anställda i kommuner och landsting blev klart för fyra månader sedan. Lönerna höjdes med 650 kronor eller tre procent från och med den 1 april. Lägstalönerna höjs med 650 kronor eller fyra procent den 1 september. Med ”avräkningseffekter” ska avtalet ändå inte kosta mer än 2,6 procent.

Det ligger nära till hands att tro att även de privata vårdlönerna höjs med ungefär samma tal.

– Vi räknar med att hamna i nivå med den övriga arbetsmarknaden, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Almega Vårdföretagarna.

Avtalet för kommuner och landsting innebär också att visstidsanställda ska erbjudas fasta jobb efter tre år. Kommunal vill ha en liknande uppgörelse med Vårdföretagarna.

– Det är så vi har löst frågan inte bara med SKL utan också med stora arbetsgivarorganisationer som KFS och KFO, konstaterar Liza di Paolo Sandberg.

Jourersättningen är betydligt sämre för privat än offentligt anställda. Ersättningen under det som kallas för sovande jour är 35:20 kronor i timmen för privat anställda. Kommunalt anställda får lön för halva jourtiden samt jourersättning och ob för den andra halvan.

Kommunal driver kravet på högre jourersättning, men Liza di Paolo Sandberg vill inte gå in på hur viktigt kravet är i relation till andra krav.

– Vi har flera krav som är väldigt viktiga för oss.

Vårdföretagarna vill ha gärna ha mer av lokal lönebildning och lösningar på företagsnivå.

– Vi vill gärna se att vi får testa lokal lönebildning på något område även med Kommunal. Den frågan har vi drivit i många år och den tänker vi fortsätta att driva. Lokal lönebildning för sjuksköterskor har haft ett positivt genomslag och det har gett bra utdelning på lönerna, säger Inga-Kari Fryklund.