Foto: Hassan Ammar

En industristad enbart för kvinnliga arbetare ska byggas i Saudiarabien för att kunna erbjuda en arbetsmiljö i linje med landets strikta traditioner och sharialagar, skriver brittiska The Guardian.

Staden, som ska uppföras i staden al-Hufuf i öster, väntas skapa 5 000 jobb på kvinnoledda företag i textil-, läkemedels- och matindustrin. Målet är att ge kvinnor möjlighet till arbete och större ekonomisk frihet, samtidigt som man upprätthåller könssegregationen. Kvinnor utgör i dag bara 15 procent av arbetskraften.

Byggnadsförslag för ytterligare fyra liknande städer har lämnats in. al-Hufuf väntas stå klar nästa år.