För första gången på flera år ökar försäljningen av slipsar, skriver branschorganisationen för textil- och modeföretag, Teko.

Det är framför allt ökad export till USA och till övriga Norden som ligger bakom lyftet. Branschen tror att mer modemedvetna killar i den yngre generationen nu upptäckt slipsen.

Samtliga företag som teko.se talat med bekräftar att de har en högre orderingång och större orderstock i dag jämfört med i fjol när det gäller slipsar.

Slipsboomen ger dock inte många nya arbetstillfällen i Sverige. Enligt Tekos Ola Toftegård syr de flesta svenska slipsföretag upp plaggen på andra håll i Europa, exempelvis i Polen och Baltikum. En viss tillverkning kan också ske i Kina.

– Men man kan ju hoppas på svenska slipsfabriker i framtiden, säger han till Arbetet.