Göran Greider förekommer som bekant överallt. Och ständigt med kloka, berikande perspektiv som för upp samtalet på en högre nivå (och ner på en lägre växel).

Författaren Niklas Darke hade under en tid ett Greiderspaningsprojekt. Alla skulle rapportera in sina observationer, och syftet var att bevisa att GG kan befinna sig på flera ställen samtidigt.

Darke redovisade aldrig  några forskningsresultat, så förmodligen håller Dalademokratens chefredaktör sig ändå innanför naturlagarna.

Men det som frapperar när nu ett digert urval texter från de senaste tio åren publiceras i en tjock bok, är den enorma snabbheten i iakttagelserna och resonemangen, oavsett om det rör sig om litteratur, ekonomi, politik, religion, stadsmiljö, natur eller alltsammans på en gång.

Snabbheten kan också beskrivas som en strategi att skippa skräpet och inrikta sig på det väsentliga, i förtröstan om att alltsammans hör ihop. Och det väsentliga är då bara delvis de stora frågorna, utan i lika hög grad små inklippta detaljer.

Man kan läsa boken Vi kan inte ha det så här för dess innehåll; påpekandena är nästan alltid lika relevanta som när de gjordes i sitt sammanhang. (Materialet är inte bara tidningsartiklar, t ex ur LO-Tidningen, utan även föredrag, en kyrkopredikan, och en hel del tidsdikter.)

Och alltsammans bottnar i en skarp påminnelse om de grundvalar som skapar verkligheten: naturen, produktionen, och om den snedfördelade ideologiska maktkamp som ständigt fortgår.

Men det är även möjligt att använda boken som inspiration till att själv lära sig tänka/skriva snabbare och relevantare och på så vis stå fri från dagsdebattens störningsbrus.

Det finns ett slags politisk sinnesnärvaro i Greiders stilistiska handlag, som fler borde börja våga använda sig av, i högre eller mindre grad.

Om Patti Smith skriver han: “Att Smith är en så fin berättare beror på hennes poetiska blick.”

Det där gäller också Greider själv. Men den poetiska blicken är ingen superhjälteförmåga, utan ett sätt att skriva som går att lära sig, och som inte alls är begränsat till poesin. Även om poesin kanske är den främsta skolan för att få kläm på tekniken.

Veckans FACKBOK

Vi kan inte ha det så här
Litteratur och politik 2001–2012

Författare: Göran Greider
Förlag: Karneval