Justitieombudsmannen, JO, kritiserar arbetsförmedlingen i Malmö för att inte ha tillåtit en hemlös kvinna att vara inskriven hos den. Enligt arbetsförmedlaren var kvinnans sociala förhållanden alltför komplicerade — så hon avaktualiserades från arbetsförmedlingens register, skriver Skånskan. Arbetsförmedlaren trodde helt enkelt inte att kvinnan skulle kunna tillgodogöra sig fas 3-jobb, utbildningar och praktiktjänster. JO kritiserar att arbetsförmedlingen kört över kvinnans vilja att förbli registrerad.