EU:s finansministrar har antagit rekommendationer där hänsyn till det svenska systemet att förhandla fram löner betonas. En viktig markering, enligt Johan Danielsson, EU-expert vid LO.

Svenska fackföreningar blev minst sagt bekymrade när EU-kommissionen i maj lade fram förslag till hur EU-länderna ska stärka sin ekonomi.

De politiska reformer som EU-kommissionen förordade, land för land, innebar mer överstatlig styrning av ekonomin än vad Sverige hade utsatts för tidigare.

För svensk del gick rekommendationen ut på att lönerna måste bli flexiblare, särskilt i den lägre delen av löneskalan. I klartext ansåg EU-kommissionen att de lägsta lönerna (som regel LO-löner) måste sänkas. Dessutom måste lagen om anställningsskydd ses över.

LO, TCO och Saco reagerade starkt mot att EU­-kommissionen lade sig i de svenska lönenivåerna, och när EU:s finansministrar behandlade rekommendationerna den 21 juni lyckades Anders Borg stoppa rekommendationen för Sverige. Därefter har även EU-ländernas regeringschefer behandlat rekommendationerna.

När rekommendationerna slutligen antogs vid finansministermötet i går, tisdag, var det med betydande ändringar jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. För Sveriges del har uppmaningen att öka löneflexibiliteten strukits. Det motiverar ministrarna med att Sverige har ett ”decentraliserat ramverk för löneförhandling”. Arbetsmarknadens parter har ansvaret för förhandlingarna, och att regeringen lägger sig i skulle strida mot det svenska systemet, enligt motiveringen.

– En liten, men principiellt viktig markering som vi måste använda aktivt i vårt fortsatta arbete inom ramen för EU-samarbetet, kommenterar Johan Danielsson, som är utredare vid LO och arbetar med EU-frågor.

– EU-kommissionen har naturligtvis inte ändrat inställning. Den anser fortfarande att sänkta löner behövs för att fler ska få jobb. Därför kan ministerrådets motivering få betydelse också framöver.

Skuldkrisen i en rad euroländer har fått EU-kommissionen att förorda mer av överstatlig styrning av ländernas ekonomier, något som andra länder inom unionen fick erfara redan förra året.

– Anpassningsprogrammen för de krisdrabbade länderna går ut på en intern devalvering, det vill säga sänkta löner, säger Johan Danielsson. Och det ska genomföras genom att facket pressas tillbaka.