– Det tar tid att nå enighet. Ytterligare ett och ett halvt eller två års utredande vore lämpligt, säger Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

När den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tillsattes våren 2010 tycktes utredningens slutdatum, 15 maj 2013, avlägset. Men när knappt ett år återstår, och alla de tunga frågorna fortfarande är olösta, signalerar Irene Wennemo att regeringen borde ge utredningen en frist till efter valet 2014.

– Regeringen har en väldig ambition om att nå bred enighet kring socialförsäkringarna, det vill säga få med sig både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger Irene Wennemo. Då tar det sin tid.

Utredningens uppdrag handlar om både sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och samspelet mellan dessa och de kollektivavtalade och privata försäkringarna. Också arbetsskadeförsäkringen och kommunernas försörjningsstöd måste vägas in. I en så komplicerad terräng är det svårt att ta ens ett litet steg utan att trampa fel.

Och direktiven till utredningen talar inte om små steg, utan stora förändringar. Ett mål är att den frivilliga a-kassan ska ersättas med en obligatorisk försäkring. ”Arbetslöshetsförsäkringens inkomstrelaterade ekonomiska ersättning ska omfatta alla som förvärvsarbetar och uppfyller arbetsvillkoret”, heter det i direktiven.

– Men i praktiken är det inte bara frivillighet och obligatorium som står mot varandra, utan ett batteri av olika modeller, säger Irene Wennemo. Det finns inte ens enighet inom blocken. Och vilken modell man än väljer, så är de tekniska svårigheterna stora.

Bara Folkpartiet är klart och tydligt för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Moderaterna har pendlat mellan ett ja till obligatorium och skepsis – och till skillnad från Folkpartiet är de positiva till den nuvarande administrationen med ett 30-tal fristående yrkesanknutna a-kassor plus en a-kassa för dem som inte gör ett aktivt val. Centerpartiet vill se en sammanslagen sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, medan Kristdemokraterna inte tagit tydlig ställning.

Inte heller på den rödgröna sidan råder enighet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot en obligatorisk a-kassa, medan Miljöpartiet är mer välvilligt – men slåss för idén om en enhetlig försäkring vid sjukdom och arbetslöshet.

– Att valet 2014 närmar sig gör det inte lättare att nå enighet, tvärtom, säger Irene Wennemo, som betonar att utredningen ännu inte har vänt sig till regeringen och begärt mer tid, men alltså tycker att det behövs.

Tomas Eneroth, socialdemokratisk ledamot i utredningen, anser dock att utredningen ska hantera tidsbristen genom att prioritera de viktigaste frågorna. Och till dem hör inte obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

– De uppenbara bristerna i sjukförsäkringen måste komma först, säger Tomas Eneroth. Rehabiliteringskedjan fungerar inte, och frågan om ersättningstaket måste lösas. Görs ingenting, så fortsätter utvecklingen mot allt fler kompletterande, privata försäkringar.

– Vare sig utredningen får förlängd tid eller inte blir sjukförsäkringen en skiljelinje i valrörelsen 2014. Bristerna i välfärden är en alltför viktig fråga för att döljas i en utredning.