Kritiken mot Medlingsinstitutet faller platt till marken eftersom de som slöt avtal med hjälp av statens medlare var nöjda med sina avtal.

Det säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth. Frågan kom upp under IF Metalls seminarium om rättvis lönebildning i Almedalen.

Generaldirektören hänvisar bland annat till Handels avtal med Svensk Handel, som båda parter sa sig vara mycket nöjda med. I medlarnas bud fanns en beräkning av kostnaderna för avtalet och den visade att kostnaden hamnade på märket – 2,6 procent.

– Det visade sig att kritiken mot Medlingsinstitutet inte höll, säger han.

Diskussionen handlar i grunden om att LO:s avtalssamordning krävde jämställdhetspotter och därmed större lönepåslag än de som parterna inom industrin tidigare gjort upp om.

Tidigare i år kritiserade bland annat Kommunal och LO:s dåvarande avtalssekreterare Per Bardh Medlingsinstitutet. Kommunals uppfattning var att regeringen borde ändra instruktionerna till Medlingsinstitutet så att industrins lönemärke inte så ska styra de förslag som Medlingsinstitutets medlare lägger fram när det blir konflikt mellan fack och arbetsgivare.

Per Bardh invände också mot att medlarna så strikt håller sig till märkets kostnadsram när de arbetar fram sina förslag. Han ansåg dock inte att det var något fel på instruktionerna utan problemet är snarare att Medlingsinstitutets använder riktlinjer på ett alltför stelbent sätt.

LO ska inför den kommande avtalsrörelsen diskutera hur en förändring av relativlönerna ska uppnås. På sätt och vis handlar det om att finna ett annat krav än jämställdhetspotten.

I debatten som IF Metall ordnade deltog IF Metalls Anders Ferbe och Hotell- och restaurangfackets Ella Niia.  Båda hänvisade till att LO-förbunden diskuterar.

Ella Niia sa dock att det är viktigt att lägsta lönerna höjs mer än andra löner och hon tillade:

– Om vi ska fördela 100 kronor så gäller det att vi vågar göra det så att vi uppnår våra syften.

Anders Ferbe vill återkomma när förbunden är klara med sin diskussion. Men han sa också att IF metalls erfarenhet är att låglönesatsningar är bra.