En miljöinspektör i Nyköping uppmanades genomgå psykiatrisk undersökning sedan han påpekat brister i arbetsmiljön. Han fick sparken trots att han följde uppmaningen. Nu kräver han upprättelse i domstol.

Fackförbundet Vision stämmer Nyköpings kommun i Arbetsdomstolen och kräver att inspektören får tillbaka sitt jobb samt 200 000 kronor i skadestånd.

Förbundsjuristen Åsa Tillberg vill inte kommentera händelsen i detalj.

– Att beskyllas för att lida av en psykisk sjukdom är mycket allvarligt och djupt kränkande, säger hon. Dessutom har vår medlem på arbetsgivarens anmodan införskaffat läkarintyg, trots att han inte haft någon skyldighet till det.

Förra våren anlitade kommunen en extern konsult i teamutveckling för att reda ut den dåliga stämningen på miljö- och hälsoskyddsenheten.

Det var på konsultens uppmaning som inspektören tog upp ett antal brister i arbetsmiljön.

– Det är definitivt inte så att jag sprungit runt och påpekat brister jämt och ständigt, säger han till Arbetet.

Under teamutvecklingen blev han kallad till ett möte med kommunens miljöchef och förhandlingschefen. Enligt cheferna hade inspektörens beteende visat att han var sjuk och nu måste genomgå en psykiatrisk undersökning. En vecka senare fick han också en skriftlig påminnelse om att han måste genomgå undersökningen, annars skulle han bli avstängd från arbetet utan lön.

Inspektören vände sig till en specialist i psykiatri som försäkrade att hans arbetsförmåga inte var nedsatt på något sätt. Men arbetsgivaren godtog inte intyget och stängde av inspektören från hans arbete.

I augusti förra året varslades han om uppsägning med motiveringen att han vägrat söka vård i enlighet med arbetsgivarens anvisning. Inspektören kom då med ett nytt läkarintyg från en annan specialist i psykiatri, där det framgår att han inte haft något psykiskt lidande och att det inte finns någon anledning till diagnostisering.

Av intyget framgår också att läkaren tagit del av den dokumentation som enligt arbetsgivaren visar att inspektören är psykisk sjuk.

Inte heller det intyget godtogs av kommunen som återigen hävdade att inspektören var ”psykisk sjuk och i behov av vård”. Som bevis åberopade arbetsgivaren ”egna iakttagelser” samt ett utlåtande från företagshälsovårdens psykolog.

I oktober förra året sade kommunen upp inspektören på grund av personliga skäl. Enligt hans närmaste chef och tidigare miljöchefen Mats Dryselius berodde uppsägningen på att inspektören inte hade medverkat i sin egen rehabilitering.

Enligt lagen är en anställd skyldig att medverka i sin rehabilitering. Men man måste ha en sjukdom att rehabiliteras ifrån. Frågan är då när det bestämdes att inspektören var sjuk, och vem som gjorde det.

– Det kan varken jag eller någon annan arbetsgivarrepresentant bestämma, säger miljöchefen. Däremot behövde vi en undersökning för att konstatera om det fanns något utanför det normala. Det var därför vi uppmanade honom att genomgå en undersökning som skulle kunna leda till en möjlig diagnos.

Diagnosen skulle hjälpa arbetsgivaren och arbetskamraterna att kunna förstå om inspektören hade en psykisk sjukdom eller inte, förklarar chefen.

– Utifrån den nya kunskapen och genom justeringar i arbetsuppgifter och förståelse i arbetsgruppen skulle vi kanske kunna behålla honom.

De intyg som inspektören fått från två specialister i psykiatri duger inte, enligt chefen, eftersom de inte innehåller någon diagnos.

– Han har sökt läkarna på eget bevåg och de har bara konstaterat att han inte lider av någon sjukdom. Det hade varit skillnad om läkarna i samverkan med oss hade fått en alternativ bild.

Intygen säger bara att inspektören inte avvek ”från det normala i den utsträckning att han skulle tvångsintagas”, berättar chefen.

– Det är inga läkarintyg som innebär friskförklaring eller sjukförklaring.

Enligt miljöchefen har inspektören under lång tid kommit med generella anklagelser om att han inte är önskvärd på arbetsplatsen. Anklagelser som bygger på ”fria fantasier” och som varit svåra att bemöta.

– De är oerhört sorgligt att konflikten resulterat i uppsägning, säger Mats Dryselius. Han har gjort ett fullgott jobb som inspektör, men på arbetsplatsen har han gjort sig helt omöjlig.