”Att den så kallade marknaden aldrig får göra förlust tycks ha blivit en ny sanning som inte får ifrågasättas. Finansvärlden har förvandlats till en trotsig treåring som kan själv men är hopplöst beroende av mamma och pappa staten.”

Synen på nationalekonomi håller på att förvandlas i takt med att de gamla tänkesätten krisar. Ledande kritiker är Svenska Dagbladets Andreas Cervenka, vars bästa artiklar nu samlats i pocketboken Vad är pengar? (Natur och Kultur) Hans insikter är djupa, men framför allt är hans förmåga att hitta drastiska jämförelser rent poetisk.

En av de böcker han gärna åberopar har nyligen kommit i svensk översättning, Den svarta svanen av Nassim Nicholas Taleb (Pontes förlag), sannolikhetsforskning som ringar in nationalekonomins systematiska dumhet med nästan sadistisk exakthet.

Och som torr skräckvision kan rekommenderas Papperspengarnas kollaps av Detlev S Schlichter (Daidalos): om att allting är en enda stor bubbla.

Mer Taleb

Nassim Nicholas Taleb medverkar även i en mycket läsvärd artikel i senaste numret av tidskriften Internationella Studier, där han bland annat ger ekonomipriset till Alfred Nobels minne en stor del av skulden för finanskrisen, eftersom valet av pristagare legitimerat ett förhållningssätt som bäddar för katastrofala överraskningar.