Efter att via webben ha hört den nyvalda LO-ledningens tacktal börjar man tro på en ny framtid för facket. En röd tråd verkar vara hur viktigt det är att vi i LO håller ihop, och efter diskussioner och debatt är eniga om vad vi vill.

När Torbjörn Johansson berättade hur han blev uppsagd som lärling och lagbasen sa att det blir inget med det, slog det mig hur mycket inflytande och makt vi tappat på våra arbetsplatser. Jag har själv varit lagbas och förtroendeman i många år, och var det några problem så lyssnade man på laget och framförde det till arbetsgivarrepresentanten, och sen blev det som laget sa och slutpratat.

Det är alltså arbetslaget som talar om vad de vill och i LO är det förbunden som är laget och avtalsansvarige som är lagets företrädare och spjutspets. Så om vi arbetare  bara håller ihop måste arbetsgivarna acceptera arbetarnas rättmätiga krav på förändringar av arbetsvillkoren.

Så jag hoppas av hela mitt hjärta att ni som är företrädare i förbunden inte försöker hitta kortsiktiga lösningar utan följer kongressens röda tråd om samstämmighet. Enighet måste vara det viktigaste för LO-förbunden framöver och med det kan vi öka organisationsgraden.

Rolf Andersson
Brämhult