620 kronor mer i månaden och något höjda ingångslöner. Så såg det bud ut som hotell- och restaurangarbetsgivarna tackade ja till halv åtta på torsdagskvällen – och som facket förkastade.

– Vi fick för lite vad gäller minimilönerna, för lite i generella lönepåslag – och ingenting vad gäller anställningstryggheten, säger Malin Ackholt, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket (HRF).

– Av löneökningen skulle 60 procent användas för potter som fördelas individuellt, 40 procent läggas ut som en generell lönehöjning för alla. Det är en för stor tonvikt vid individuella lönepåslag, fortsätter hon.

Enligt medlarnas bud skulle minimilönerna höjas med 80 procent av de 620 kronorna (alltså 496 kronor). För lite, enligt HRF. Och av fackets krav på tryggare anställningar fanns alltså ingenting i budet, enligt Malin Ackholt.

– Eller jo, två veckors kortare provanställning för säsongsanställda. Och helt marginella förbättringar, som att man ska få besked i fråga om man beviljats eller nekats icke lagstadgade ledigheter inom viss tid.

Arbetsgivarna sa alltså ja till medlarbudet.

– Ett kostsamt bud, men det hamnar på ”märket”, alltså 2,6 procent, kommenterade Eva Östling Ollén, vd för arbetsgivarorganisationen Visita.

– Budet skulle innebära att vi kan ge erfarna anställda större lönepåslag, och att vi kan minska trösklarna för dem som vill börja arbeta i branschen genom lägre ingångslöner. Det är oerhört märkligt att HRF tackade nej till det. Det är ju de erfarna, de som stannar kvar i yrket, som är medlemmar i facket.

Förhandlingarna gäller det så kallade gröna riksavtalet, som omfattar de flesta av HRF:s medlemmar. I måndags tecknade Visita och Unionen ett avtal för tjänstemännen i restaurangbranschen. Enligt Eva Östling Ollén höjs lönerna med 2,6 procent i detta avtal.

– Därför förstår vi inte varför HRF sa nej till samma nivå.

Att strejk bryter ut i morgon, fredag, verkar på torsdagskvällen troligt, men inte helt givet. Medlarna har gjort sitt, men såväl Malin Ackholt som Eva Östling Ollén håller öppet för fortsatta kontakter direkt mellan parterna.

– Ännu är det inte fredag klockan 14, sa Eva Östling Ollén.

HRF varslade den 23 maj om strejk på elva hotell och restauranger i Stockholm, Göteborg och Malmö med början klockan 14 i morgon, den 8 juni. Den 4 juni lade facket ett kompletterande varsel om strejk vid ytterligare 16 hotell från den 14 juni om parterna inte enats dessförinnan.

De senaste dagarna har en rad LO-förbund – Handels, Livs, Fastighets, Elektrikerna och Transport – varslat om sympatiåtgärder för att stödja HRF, bland annat genom blockad av varuleveranser och elarbeten vid de arbetsplatser som HRF tagit ut i konflikt.