Regeringens jobbpolitik får tummen ner från Sveriges arbetsförmedlare. Sju av tio tycker inte att ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa räcker till, visar en enkät som fackförbundet ST låtit göra bland 2 300 av landets runt 10 000 arbetsförmedlare.

Insatserna i garantin sägs ha för låg kvalitet och komma igång för sent. Sju av tio förmedlare vill också kunna erbjuda mer arbetsmarknadsutbildning, skriver Dagens Nyheter.