Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Alldeles för många unga mellan 18 och 25 år står utanför arbetsmarknaden och lever i ekonomisk osäkerhet.

Att som ung organisera sig i ett fackförbund borde därför vara en självklarhet, men så är inte fallet. Fackets största utmaning i dag är i stället att allt fler ungdomar väljer att stå utanför. Organisationsgraden bland 18–30-åringar är oroväckande låg.

Detta har LO insett. Med sitt initiativ Stora Resan vill LO lyssna på 100 000 unga vuxna för att ta reda på vad de tycker om facket och vilka behov unga har. Det är en bra start. Men mycket mer måste göras.

Vi måste göra det enklare för unga att ta steget och gå med i facket. För att öka ungas organisering föreslår SSU ett elevmedlemskap för gymnasieungdomar i alla LO-förbund. Medlemskapet behöver inte vara fullvärdigt men genom att erbjuda ett elevmedlemskap kan vi tidigt få in nya medlemmar i fackförbunden. Efter att de avslutat sin skolgång är det också lättare att följa upp och hålla kontakten med framtida potentiella medlemmar.

Det är socialdemokratin och facket som tillsammans gjort Sverige till en modern välfärdsstat. Socialdemokratin och LO har en historiskt stark facklig-politisk samverkan.

Men alliansen har sedan 2006 raserat mycket av det som vi tillsammans byggt upp. För att lösa ungdomsarbetslösheten och öka ungas organisering i facket måste den facklig-politisk samverkan stärkas än mer.

Vi måste i större utsträckning kommunicera och berätta om vad facket står för. SSU föreslår därför att satsningarna på facklig information i skolan ökar. LO har helt enkelt inte varit tillräckligt bra. Högstadie- och gymnasieungdomar har bristande insikt i fackets roll och värderingar och den nytta som ett medlemskap i facket innebär.

Här kan SSU hjälpa till. Vi är ständigt ute och pratar på högstadie- och gymnasieskolor och vi vet att ungdomar är intresserade av de politiska frågor som står dem nära, till exempel jobb, ungdomslöner och bostad. Tillsammans kan vi – SSU och LO – hjälpas åt att kommunicera med ungdomar och lyfta fram alla de fördelar som finns med ett fackligt engagemang. Det ligger i vårt intresse att unga fackligt aktiva även engagerar sig i SSU, och vice versa.

Många unga har i dag visstidsanställningar och vikariat och en stor del av dem arbetar inom bemanningsbranschen.

Organisationsgraden i facket bland unga inom bemanningsbranschen är endast runt 30 procent. En anledning är att det är svårt att veta vilken förbundstillhörighet man som arbetstagare ska ha när man är anställd via bemanningsföretag. Av samma anledning är det svårt för facket att rekrytera nya medlemmar. Därför vill SSU införa ett tvärfackligt medlemskap inom LO för unga upp till 25 år.

Att lösa ungdomsarbetslösheten är en av våra viktigaste politiska frågor och svåraste utmaningar.  SSU är övertygade om att det endast är genom gemensamma insatser och stärkt samverkan som vi kan komma till en lösning.

Gabriel Wikström
Johan Büser

Fakta

Gabriel Wikström
är förbundsordförande i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.

Johan Büser
är facklig ledare förbundsstyrelsen, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund