Ombud från Seko och Transport fick inte stöd av LO-kongressen för sitt förslag att införa en kilometerskatt eller vägslitageavgift baserad på avstånd.

Motionärer anser att LO bör driva på en aktiv transportpolitik bland annat för att Sverige ska kunna uppnå klimatmålen. Syftet med skatten är alltså att göra den svenska transporten konkurrensneutral och fordonsflottan mer miljövänlig.

LO-styrelsen instämmer i behovet av åtgärder mot illojal konkurrens och klimatpolitiska insatser. Och visserligen har LO tidigare sagt ja till kilometerskatt, men förutsatt att det införs gemensamt inom EU, betonar styrelsen.

Mot förslaget argumenterade bland annat Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. Han påminde om pappersrullarnas ständiga kamp om världsmästerskapet.

– Som alla VM-tävlingar är skillnaden mellan att vinna och försvinna hårfin, sa han.

En sådan skatt kommer bara att leda till att produktionen i stället flyttas till länder som Ryssland.

– Det blir definitivt inte bättre för miljön, slog han fast.

Både kongressen och LO-styrelsen delar dock motionärernas uppfattning om behovet av en samlad facklig syn kring järnvägspolitiken. Det gäller åtgärder för att kraftigt lyfta nivån för drift, underhåll och även nyinvesteringar.

– Det finns ingen yrkesgrupp som utsätts för så mycket verbalt våld som järnvägsarbetarna, sa Sekos ordförande Janne Rudén.

– Ge dem ert helhjärtade stöd! uppmanade han LO-kongressen.