Foto: Maja Suslin

Taktfasta applåder mötte S-ledaren Stefan Löfven när han klev upp i talarstolen på LO:s kongress. Trots nya LO-ordförandens hållning att LO ska vara mer självständigt gentemot Socialdemokraterna var han inte orolig för framtiden.

– Facken ska vara fria och oberoende och ha en hög integritet. Det ska inte vara något tvivel om att fackförbunden driver sina medlemmars intresse, säger Stefan Löfven efter sitt tal till LO-kongressen.

När Karl-Petter Thorwaldsson i går hade valts till LO:s ordförande förklarade han att LO måste vara en tydligare röst – och att det förutsätter en mer självständig roll gentemot Socialdemokraterna.

Stefan Löfven säger att LO och Socialdemokraterna har samma syn i grundläggande frågor och det kommer vara en grund för fortsatt samarbete.

Han tänker sig att facket och Socialdemokraterna ska arbeta tillsammans med i första hand ett socialt protokoll inom EU, om sysselsättning och välfärd i Sverige och kring globala frågor. Stefan Löfven säger att han ska föreslå en gemensam arbetsgrupp om det sociala protokollet och det ska handla om att få bort hindren för facken att tillvarata sina medlemmars intressen inom EU.

Han svarar  också direkt på kongressens krav om att bort karensdagen i sjukförsäkringen.

– Jag ser ingen möjlighet att leva upp till det.

LO-kongressen mötte Stefan Löfven med taktfasta applåder som inte ville ta slut. Under sitt tal avbröts han av skratt och applåder. Han skojade om att den borgerliga regeringen försöker ta över arbetsrörelsens ord, men det har inte riktigt lyckats. Den förväxlar solidaritet – med soliditet.

En bärande del i talet handlade om att Sverige ska ta sig tillbaka till den fulla sysselsättningen. För Stefan Löfven är viktiga delar i en sådan politik en stabil och långsiktig finanspolitik, aktiv närings- och innovationspolitik samt utbildning, rehabilitering och omställning.

Han kritiserade regeringen för att den sänker krogmomsen i stället för att satsa ordentligt på infrastrukturen.

–  Långsiktighet handlar inte om ett järn på krogen utan om järnväg på marken.

Socialdemokraternas ordförande pratade om paradoxer; många är arbetslösa samtidigt som många företag har svårt att rekrytera.

– Sjuka och arbetslösa  ska inte bli fattiga, utan det ska kunna gå framåt mot hälsa och arbete.

I en del av talet vände han sig mot rasism och främlingsfientlighet. Han noterat att statsminister Fredrik Reinfeldt pratat om att det inte finns någon massarbetslöshet bland etniska svenskar mitt i livet.

– Människor värde är odelbart och okränkbart. Det är inte vi och dom. I Sverige finns bara vi.

Han tog upp strukturer som håller tillbaka kvinnor och om heltid som norm.

Stefan Löfven pratade om vikten av en bra arbetsmiljö för att alla ska klara att arbeta ett helt arbetsliv och han argumenterade för en utveckling av Arbetsmiljöverket, om att stärka de regionala skyddsombuden och om rehabilitering.

Till sist lyfte han fram politikens möjligheter. Arbetarrörelsen har pressats tillbaka. Politik och fackligt arbete ger folket otroliga möjligheter, sa Stefan Löfven.

– Det är vi som formar vår framtid – inte ödet – inte marknaden – utan det är vi.