Nio av tio inhyrda mår dåligt av att gå till jobbet, konstateras det i den enda motionen till LO-kongressen som handlar om arbetsorganisation. Kongressen säger ja till motionen som kräver schysta villkor för inhyrda.

Alldeles för lite uppmärksamhet riktas mot den systematiska särbehandlingen av inhyrda enligt motionärerna från Transports avdelning 4 i Linköping. Så här skriver de:

”Yttrandefriheten inskränks och dina ord gräver dig än djupare ned mot samhällets botten. När du befinner dig på arbetsplatsen som inhyrd är du inget annat än en turist på väg mot ett resmål du absolut inte köpt biljett till. Det är det billigaste lågprisbiljett med absolut sämsta konfort du kan tänka dig”.

Motionärerna föreslår att LO ska kräva schysta villkor för inhyrda på arbetsplatserna. Och det gör LO redan, försäkrar LO-styrelsen: ”LO kräver schysta villkor för alla på alla arbetsplatser”.

Fast så enkelt är det kanske ändå inte, när styrelsen tänker efter:

”Inhyrarens skyddsombud kan ha svårigheter med att företräda inhyrd personal. LO har därför sedan 2004 försökt få in regler om arbetsmiljöarbete i bemanningsavtalet”.