Löneökningar på 4,3 procent kan de tyska metallarbetarna se fram emot det kommande året. Det är den högsta löneökningen på 20 år och kommer samtidigt som EU uppmanar till högre löner i Tyskland.

I lördags tecknade det tyska facket IG Metall det första avtalet för de 3,6 miljoner anställda som jobbar inom verkstadsindustrin. Avtalet är ettårigt och ger löneökningar på 4,3 procent.

– Löneökningen ger anställda del i företagens vinst och säkrar reallöneökningar, säger Jörg Hoffman, IG Metalls ordförande i delstaten Baden-Württemberg, i en kommentar.

Avtalet som tecknats gäller just de anställda i delstaten Baden-Württemberg, men är vägledande för resten av landet. De 4,3 procenten är betydligt mer än vad andra grupper fått ut, både på den tyska och svenska arbetsmarknaden.

I mars i år fick de offentliganställda i Tyskland ett avtal som ger löneökningar på 6,3 procent på två år. I tidigare avtal, för stål- och kemiindustrin, fick IG Metall löneökningar på 3 respektive 3,5 procent.

I Sverige ligger industrins avtal som bildar märke för övriga arbetsmarkanden på 2,6 procent.

Förutom löneökningar ger det tyska avtalet för verkstadsindustrin också bättre möjligheter för lärlingar att få fasta jobb. Facket har också fått igenom begränsningar och ökat inflytande när det gäller inhyrning av personal.

Avtalet undertecknades efter att mer än 800 000 anställda deltagit i de korta varningsstrejker som IG Metall hållit på företag runt om i Tyskland de senaste veckorna.

Avtalet är det högsta sedan 1992 då fack och arbetsgivare kom överens om löneökningar på 5,4 procent, uppger den amerikanska tv-kanalen CNBC.

De senaste tio åren har de tyska reallöneökningarna uteblivit. 
Det har fått länder i Sydeuropa att kritisera de låga tyska lönerna som gjort det svårare för deras industri att konkurrera. De höga löneökningarna ses av många som en signal på att Tyskland nu är villiga att höja lönerna mer än tidigare. 
Den tyska finansministern Wolfgang Schaeuble har tidigare gjort uttalande om att tyskland har råd med högre löneökningar än andra EU-länder.

En förhoppning är att högre löner ska öka den konsumtionen vilket i sin tur ska leda till en bättre ekonomisk utveckling.

Erik Larsson