Norrköpings kommun gav en chef inom skolan sparken för att han inte berättat sanningen om sin ”olämpliga” bakgrund när han anställdes. Kommunen fick rätt i tingsrätten, som nu får bakläxa av Arbetsdomstolen.  

Chefen fick sparken när Norrköpings kommun i ett anonymt brev fick information om att han tidigare blivit avstängd från sina studier på polishögskolan efter anklagelser om ”oacceptabel attityd” kring invandring och jämställdhet. Personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen hade grundat sitt beslut på att den före detta eleven ”kränkt sina kamrater med kränkande tilltal och uttalanden, uppvisat invandringsfientliga åsikter samt varit misstänkt för sexuellt ofredande av en studiekamrat”.

Den sparkade chefen stämde kommunen i tingsrätten, som gick på kommunens linje. Rätten konstaterade att arbetsgivaren inte avskedat chefen med stöd av anställningsskyddslagen, utan bara hävt anställningen, med hänvisning till ”avtalslagens ogiltighetsregler”.

Med andra ord hade arbetsgivaren rätt att häva anställningsavtalet eftersom den anställde inte talat hela sanningen om sin bakgrund när han anställdes. Därmed avslog rätten chefens begäran om ett så kallat interimistiskt beslut, det vill säga att han får ha kvar sin anställning till dess tvisten slutligt avgjorts.

Mannen överklagade till Arbetsdomstolen, som nu häver tingsrättens beslut och konstaterar att chefen ska ha kvar sin anställning till dess frågan avgjorts i domstol.

För bifall av en sådan begäran krävs enligt Arbetsdomstolens praxis att ”övervägande skäl talar för att det inte har förelegat ens saklig grund för uppsägning”.