Hotell- och restaurangfacket (HRF) är mycket måna om att ställa realistiska krav på löner och villkor i avtalsrörelser, trots Visitas påstående om motsatsen i en replik riktad till oss. Vi har under våren sett hur Visita basunerat ut att antalet arbetstillfällen i vår bransch har ökat kraftigt tack vare den halverade restaurangmomsen. Officiella siffor har visat hur restaurangernas försäljning har ökat. I en egen rapport visade vi nyligen att hotell- och restaurangbranschen har fortsatt gå bra även i lågkonjunkturer, i motsats till många andra mer konjunkturkänsliga branscher.

I avtalsrörelsen försöker Visita vid sidan av sin optimism ge en betydligt mörkare bild av verkligheten – en bild som står i bjärt kontrast till den de spridit i media. Nu blir vi beskyllda för att öka på arbetslösheten och för att vi ställer ”orealistiska” lönekrav. Vi har fått höra att till och med 2,6 procent var i högsta laget. Ett lönepåslag på det så kallade ”märket” skulle innebära mycket små lönepåslag på de reda låga lönerna i vår bransch.

Faktum kvarstår – vi sitter tyvärr inte i konstruktiva förhandlingar just nu, utan möts bara i media. Vi har inte fått några motkrav på de så kallade allmänna villkoren, trots att vi varit öppna för förhandlingar kring dessa. I stället har Visita hållit presskonferenser där de påstår att vi inte förstår att branschen är säsongsbetonad. I stället för att själva lägga fram förslag på lösningar har de åstadkommit låsningar. Vi tvingas nu att stranda förhandlingarna.

Ella Niia
förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket

Malin Ackholt
avtalssekreterare Hotell- och restaurangfacket