Ojämlikheten gör att det blir en massa pengar över, som inte investeras utan används för lyxkonsumtion och spekulation. Men framför allt gör politikens svaghet att de överblivna pengarna används för att köpa upp, till fyndpris, gemensam egendom, resultatet av långa tiders statliga investeringar.

Det pågår en oåterställbar plundring, och jag ser nästan ingenting i dagsläget som är mer bekymmersamt, eftersom de tillgångar som går till spillo genom att omvandlas till spekulationsobjekt är själva fundamentet inte bara för ett drägligt liv för alla utan även för jämlikhet. På så vis förstärks den onda cirkeln, den negativa omfördelningen.