Stress och hög arbetsbelastning är viktigaste orsakerna till kvinnors ohälsa, visar Arbetsmiljöverkets granskning av kvinnodominerade arbetsplatser.

Under tre veckor i mars genomförde Arbetsmiljöverket drygt 1 300 inspektioner över hela landet. Flest besök fick detaljhandeln och vård och omsorg i särskilda boenden, där kvinnor ofta är dominerande bland personalen.

Myndigheten hittade brister på varannan arbetsplats. Dessa arbetsplatser kommer att få återbesök.

Kvinnor har totalt sett 45 procent större sjukfrånvaro än män och tvingas sluta sitt arbetsliv i förtid på grund av dålig hälsa.

24 procent av arbetsgivarna och 28 procent av arbetstagarna på de inspekterade branscherna uppger att den främsta orsaken till ohälsa bland kvinnor i deras bransch är stress, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning.

– Det är risker som ofta inte genast upptäcks utan som mer långsamt bryter ner en människas förmåga att fortsätta arbeta, säger Ingrid Gidlund, ansvarig för projektet.

Både arbetsgivare och arbetstagare tycker att ”organisatoriska åtgärder” är viktigast. Till exempel: ökad bemanning och kunskap om belastningsergonomi, 
bättre planering och rutiner, bättre kommunikation mellan chefer och arbetstagare 
samt tydlighet och gränssättning när det gäller arbetsuppgiften.

Arbetsmiljöverket kommer att ganska fler branscher och en sammanställning av hela insatsen kommer att presenteras i oktober i år.